Laboratorium

Dział Kontroli Technicznej
Laboratorium badań materiałowych
Dysponujemy w pełni certyfikowanym (uznanym przez UDT) Laboratorium Badań Materiałowych. W ofercie posiadamy kilkadziesiąt specjalistycznych badań, w tym badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne, metalograficzne i badania niszczące. Dzięki rozbudowanemu zapleczu z nowoczesnymi urządzeniami renomowanych marek jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane badania, a także przeprowadzić ocenę i analizę stanu technicznego elementów i urządzeń technicznych.
Badania nieniszczące
 • Badania wizualne w tym badania endoskopowe
 • Badania penetracyjne
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania ultradźwiękowe złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • Badania radiograficzne
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości defektoskopem
  i grubościomierzem ultradźwiękowym
 • Pomiary twardości twardościomierzem
  stacjonarnym i przenośnym
 • Pomiary długości
Badania niszczące
 • Próba rozciągania złączy spawanych i wyrobów hutniczych w zakresie do 1000 kN
 • Próba zginania złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • Próba udarności złączy spawanych i wyrobów hutniczych w zakresie do 300 J w zakresie temperatur otoczenia i do -50oC
 • Próba łamania
Badania rurociągów
 • Badania diagnostyczne realizowane metodami nieniszczącymi
 • Badania metalograficzne metodą replik matrycowych z zastosowaniem mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego
 • Badania niszczące próbek pobranych z rurociągów z określeniem poziomu własności mechanicznych w temperaturze otoczenia i temperaturze pracy
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów rurociągów obciążonych działaniem sił wynikających z reakcji podparcia i zamocowań, obliczenie zdolności do samokompensacji TRIFEX
 • Pomiary geodezyjne położeń rurociągów w stanie zimnym i gorącym
 • Analizy pracy i ocena stanu technicznego zamocowań rurociągów
 • Analizy stanu technicznego elementów ciśnieniowych z orzeczeniem przydatności do dalszej eksploatacji
Badania metalograficzne
 • Badania makroskopowe złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • Próba zginania złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • Badania makroskopowe złączy spawanych i wyrobów hutniczych z zastosowaniem mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego
 • Próba łamania
Wyposażenie laboratorium
URZĄDZENIA BADAWCZO-POMIAROWE

Pobierz katalog urządzeń PDF

.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego,

informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące.

Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w ubiegłym roku.