Realizacje

Realizacje
Od 30 lat dostarczamy rozwiązania dla energetyki zawodowej i przemysłu w kluczowych dla gospodarki sektorach. Nasze portfolio to dziesiątki zrealizowanych projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w zakresie remontów, modernizacji oraz produkcji instalacji ciepłowniczych i przemysłowych. Wykonujemy diagnostykę, ekspertyzy i zaawansowane badania materiałowe. Dysponujemy wiedzą oraz doświadczeniem, które pozwalają z sukcesem kończyć najbardziej wymagające projekty.
Miejsce Realizacja
SODA Polska Ciech – EC Janikowo • Wykonanie prac mechanicznych związanych z przeniesieniem turbozespołu TP6/6 (6 MW) z ZCH Alwernia
i zamontowaniu go w EC Janikowo – zleceniodawca firma INWAT Łódź
• Modernizacja kotłów OP-110 nr 1 i 3 w ZP Inowrocław
• Wykonanie prac mechanicznych związanych z naprawą poawaryjną turbozespołu TG-1 w EC Janikowo (7MW) – zleceniodawca firma INWAT Łódź
• Remont turbozespołu TP-6, turbozespołu Lang 20,5 MW TP-5 w EC Janikowo
• Badania diagnostyczne: walczaka kotła CKTI-75 nr K1, walczaka kotła OP-140, komór kotła OP-140
• Badania nieniszczące złączy spawanych – remont kotła K1,K5
KGHM Polska Miedź S.A.
Huta Miedzi Głogów
Montaż turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 7,4 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami rurociągowymi w systemie – zleceniodawca firma INWAT Łódź
Grupa Azoty S.A. w Tarnowie • Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego typu SST600 21MW wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami rurociągowymi – zleceniodawca firma INWAT Łódź
• Dostawa i montaż rurociągów i urządzeń w ramach budowy Wytwórni Poliamidów II 80 tt/rok zlokalizowanej na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
• Remont kotła parowego TPG 170 nr 1 – branża mechaniczna w Centrum Energetyki GA S.A.
• Remont kapitalny turbozespołu Lang 4 Centrum Energetyki w GA S.A.
• Remonty kapitalne i modernizacyjne turbozespołów WPT-25-3 i LANG 24,1MW wraz z urządzeniami pomocniczymi – zleceniodawca firma INWAT Łódź
• Wykonanie, dostawa i montaż elementów ciśnieniowych II-go ciągu kotła K5 w ramach zadania „Budowa instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni ECII”
• Przeprowadzenie remontu kapitalnego kotła parowego OP 230 nr 5 w Centrum Energetyki – część mechaniczna
Grupa Azoty
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
• Wykonanie remontu reaktora 2RB1 SUWZ w Zakładzie Górniczym Kopalnia Siarki „Osiek”
• Montaż nowego węzła suszenia na instalacji siarki nierozpuszczalnej wraz z uruchomieniem
• Dostawa i montaż rurociągów i armatury oraz dostawa i montaż konstrukcji stalowych związanych
z zadaniem ,,Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej
w Dwusiarczku Węgla”.
• Wykonanie montażu kondensatorów E7709 A i B wraz z orurowaniem na terenie Zakładu Chemicznego KiZChS „Siarkopol” w Dobrowie
• Wykonanie montażu zbiorników A1107, A1111, A1120 wraz z orurowaniem na terenie Zakładu Chemicznego KiZChS „Siarkopol” w Dobrowie
• Badania nieniszczące wykonywane przy budowie rurociągów nowych instalacji w Siarkopol Grzybów
IP Kwidzyn Sp. z o.o. • Remont kotła korowego oraz urządzeń pomocniczych kotła wraz z wykonaniem badań do dozorowej próby ciśnieniowej
• Badania diagnostyczne: walczaka kotła parowego typu OP-140 KW-2; walczaka kotła CKTI-75 nr K1
TAURON Elektrownia Jaworzno Wykonanie montażu rurociągów towarzyszących turbozespołu J910 – zleceniodawca Doosan Babcock Energy Rybnik
PGNiG TERMIKA S.A. Warszawa • Modernizacja naroży kotła WP-200 nr K-4 w Ciepłowni Kawęczyn
• Wykonanie remontu kotła OP-430 K-10, K-15 w EC Siekierki Warszawa
• Remont kapitalny turbozespołu Tz-8 w EC Siekierki
• Wykonanie remontu turbozespołu Tz-1 w EC Żerań
• Remont kapitalny turbozespołu 13P110 (110 MW ) -Tz-10, Tz-7 w EC Siekierki
• Wykonanie remontu urządzeń gospodarki wodnej w EC Żerań
• Wykonanie remontu turbozespołów 13P110 Tz-5 i Tz-6 w EC Siekierki
• Wykonanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na turbozespołach, urządzeniach pomocniczych maszynowni, kotłach i urządzeniach pomocniczych kotłów zainstalowanych w PGNiG TERMIKA SA w ramach umów ramowych
PGE Zespół Elektrownia Dolna Odra • Rekonstrukcja układu ciśnieniowego kotłów Benson A i B w Elektrociepłowni Pomorzany
• Wykonania badań i oceny stanu technicznego elementów ciśnieniowych kotła nr 8
• Umowa ramowa na „Remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra“ – część ciśnieniowa oraz rurociągi wysokoprężne
• Wykonanie remontu kotła OP-650 bloku nr 6 wraz z rurociągami wysokoprężnymi
• Remont średni rozszerzony części ciśnieniowej kotła oraz rurociągów wysokoprężnych bloku nr 7
– zleceniodawca ZEC SERVICE Wrocław
• Wykonanie prac w ramach modernizacji instalacji spalania kotła OP 650 nr 8 w Elektrowni Dolna Odra
w celu obniżenia emisji NOx zleceniodawca firma Energotechnika-Energorozruch S.A. Gliwice
• Wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu Lang 4 Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A.
TAMEH Polska Sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków
• Montaż kompletnego turbozespołu parowego SIEMENS SST600 55MW wraz z urządzeniami
pomocniczymi – zleceniodawca BUDIMEX S.A. Warszawa
• Dostawa i montaż rurociągów i urządzeń w ramach montażu turbozespołu parowego SIEMENS SST600 55MW – zleceniodawca BUDIMEX S.A. Warszawa
• Prefabrykacja i montaż kompletnych rurociągów wraz z przynależną armaturą i osprzętem kotłów KH5,KH6 – zleceniodawca Control Process Kraków
• Wykonanie i dostawa segmentów montażowych rurociągów stalowych w ramach zadania inwestycyjnego. Przebudowa układu wody chłodzącej w TAMEH ZW Kraków – zleceniodawca UNISERV S.A. Katowice
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu parowego typ DK125/400RA1Z1E1
Mondi Świecie S.A. • Prace postojowe na wydziale EC Mondi – Postój Zakładu lata 2017 i 2019
• Remont turbozespołu nr 2
• Badania diagnostyczne części ciśnieniowej kotła BFB
ENERGA Elektrownie
Ostrołęka S.A.
• Modernizacja części WP i SP turbiny 13K200 TG-2 – zleceniodawca Siemens Warszawa
• Dostawa chłodnic oleju sprzęgłowego F35-030, oleju smarnego F12-010, oleju uszczelniającego F15-10, oleju smarnego F60
PGE Elektrociepłownia Kraków • Wykonanie remontu kapitalnego kotła typu OP-380 nr 1
• Wykonanie remontu kapitalnego kotła OP-430 nr 4 – zleceniodawca BETA Ostrołęka
• Ocena stanu technicznego rurociągów pary świeżej i wtórnej kotła K1 w EC Kraków
• Badania diagnostyczne walczaka kotła OP-380 numer stacyjny K1
• Badania diagnostyczne, ocena stanu technicznego oraz możliwości i warunków dalszej bezpiecznej eksploatacji na kotłach OP-380 i OP-430
PGE GiEK Elektrownia Turów Montaż rurociągów turbinowych podczas budowy nowego bloku 496MW – zleceniodawca ZRE Katowice
Rafineria PETROPLUS PETIT COURONNE Prace remontowe na reaktorze w rafinerii – zleceniodawca Foure-Lagadec
Elektrownia EDF POWER PLANT
Le HAVRE
Wymiana przegrzewacza wysokiej temperatury pary wtórnej na jednym z kotłów – zleceniodawca Alstom Power Service France
Rafineria NORMANDIE OF TOTAL
HARFLEUR
Prace remontowe i montaż urządzeń na instalacjach produkcyjnych – zleceniodawca Foure-Lagadec
Elektrownia EDF POWER PLANT
Le HAVRE
Wymiana elementów ekranów, wymiana skrzynek uszczelniających na przegrzewaczach wraz z rurami przelotowymi przez ekrany – zleceniodawca Alstom Power Service France
EDF POWER PLANT CORDEMAIS Wymiana skrzynek uszczelniających na przegrzewaczach niskiej i średniej temperatury pary pierwotnej
wraz z rurami przelotowymi przez ekrany. Wymiana paneli ekranowych wraz z odgięciami na włazy
i wzierniki – zleceniodawca Alstom Power Service France
GDF SUEZ (Engie) Cofely West Industrie BV Dordfrecht
The Nitherlands
Prefabrykacja modułów rurociągowych – Dordrecht – Holandia
EDF POWER PLANT CORDEMAIS Wymiana części ekranów, wymiana rur odgiętych na włazy i wzierniki, wymiana skrzynek uszczelniających przegrzewacza pary pierwotnej wraz z rurami przelotowymi przez ekrany. Montaż elementów w absorberze na instalacji odsiarczania spalin – zleceniodawca Alstom Power Service France
Spalarnia odpadów UTVE Lyon Sud Wymiana elementów ciśnieniowych (ekrany, przegrzewacze) na kotle spalarni odpadów – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadów Suez Novalie Avignon Wymiana elementów ciśnieniowych (ekrany, przegrzewacze) na kotle spalarni odpadów – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadów EVERE
Fos-sur-Mer
Wymiana ekranów i wężownic przegrzewaczy na kotle spalarni odpadów – zleceniodawca STMR (Veolia)
EDF POWER PLANT CORDEMAIS Prace na rurociągach: naprawy, modernizacje, instalacje zaworów – zleceniodawca Foure-Lagadec
Arcelor Mittal Fos-sur-Mer Wymiana rur wieszakowych, wężownic przegrzewaczy, rur ekranowych, inne prace remontowe na kotle spalarni odpadów – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadów UTVE Lyon Sud Remont zasypu i prace remontowe na elementach ciśnieniowych kotła korowego – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadów Suez Novalie Avignon Wymiana wężownic na przegrzewaczach pary pierwotnej kotła węglowego – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadów EVEREFos-sur-Mer Wymiana 1400 rur na podgrzewaczu powietrza na jednym z kotłów – zleceniodawca CNIM
Spalarnia odpadow SNVE in Grand-Quevilly, France Wymiana ekranów na kotle spalarni odpadów – zleceniodawca STMR
Zobacz realizacje,
najeżdżając kursorem
Kliknij w punkt,
i zobacz realizację