Kwalifikacje

Kwalifikacje Pracowników
Gwarancja jakości potwierdzona 30 letnim doświadczeniem
 • Monterzy
 • Kierownicy kontraktu
 • Spawacze
 • Inspektorzy jakości
 • Inżynieryjne wsparcie produkcji

Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, dlatego od początku naszego istnienia kładziemy duży nacisk na to, by w naszych szeregach znajdowali się tylko wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wszyscy oni posiadają niezbędne certyfikaty, wiedzę oraz doświadczenie pozwalające poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach i warunkach.

W grupie spółek powiązanych zatrudniamy około 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w swoich dziedzinach. Z wieloma z nich współpracujemy nieprzerwanie od lat. Od lat również utrzymujemy stały poziom zatrudnienia z niewielkimi wychyleniami w momentach wzrostu zamówień. Pozwoliło nam to zbudować w regionie markę pracodawcy pewnego i stabilnego.

Monterzy
Wiedza i umiejętności poparte wieloletnią
praktyką oraz:
 • kwalifikacje uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • kwalifikacje uprawniające do konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych grupy 1 wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Kierownicy kontraktu / Kierownicy robót
Wiedza i doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu
wymagających kontraktów oraz:
 • kwalifikacje uprawniające do dozoru nad pracami w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • kwalifikacje uprawniające do dozoru nad pracami w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych grupy 1 wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Spawacze
 • Uprawnienia do spawania metodami: 111, 131, 135, 136, 141, 141/111.
 • Spawane materiały: stale ferrytyczne, austenityczne, martenzytyczne, nierdzewne.
 • Uprawnienia spawaczy według normy PN-EN ISO 9606-1.
 • Nadzór nad spawaniem zgodnie z normą PN-EN ISO14731.
Inspektorzy jakości / Specjaliści Badań Materiałowych
 • Zespół doświadczonych inspektorów jakości posiadających certyfikaty w 2 i 3 stopniu zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012 do szerokiego zakresu kontroli i badań.
 • Certyfikowani i upoważnieni do przeprowadzania kontroli i badań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w zakresie uznania Laboratorium Badań Materiałowych ENREM-Połaniec Sp. z o.o
Inżynieryjne wsparcie produkcji i remontów
 • WEWNĘTRZNE: Grupa inżynierów specjalistów technologów oraz inżynierów spawalników tworzy zespół przygotowujący dokumentację spawalniczą (WPS) oraz technologie dla wykonywanych prac produkcyjnych, montażowych i remontowych, opracowuje plany zapewnienia jakości, harmonogramy prac oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zamówień.
 • ZEWNĘTRZNE: Współpracujemy z uczelniami technicznymi, które udzielają nam wsparcia przy tworzeniu ekspertyz oraz biurami projektowymi, które wykonują dla nas projekty w zakresie kotłów, instalacji i konstrukcji.