Uprawnienia

Uprawnienia i certyfikaty
Przedstawiamy pełen komplet kompetencji
Certyfikaty Systemów Zarządzania
Zakres przeprowadzonej certyfikacji Jednostka Certyfikująca
Certyfikat Systemu Zarządzania
Potwierdzający spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością
– ISO 9001:2015
Det Norske Veritas Poland
Certyfikat Systemu Zarządzania Potwierdzający spełnienie wymagań normy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018 Det Norske Veritas Poland
Certyfikat Systemu Zarządzania Potwierdzający spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015 Det Norske Veritas Poland
Certyfikaty, świadectwa wystawione przez TÜV Rheinland
Zakres przeprowadzonej certyfikacji Jednostka Certyfikująca
PN-EN 1090 EXC3 Wykonanie konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli TÜV Rheinland
PN-EN ISO 3834-2 Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych TÜV Rheinland
Certyfikat – System Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych Przenoszenie oznaczeń materiałów metalowych z atestami 2.1, 2.2 i 3.1 wg PN-EN 10204 TÜV Rheinland
Świadectwo Kwalifikacyjne poświadczające kompetencje Wytwórcy do wykonywania połączeń spawanych na elementach ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU TÜV Rheinland
Świadectwo Kwalifikacyjne poświadczające kompetencje Wytwórcy do wykonywania połączeń spawanych zgodnie z AD 2000-Merkblatt TÜV Rheinland
Uprawnienia nadane przez UDT
  • Świadectwo Uznania Laboratorium o numerze LBU-044/22-19 potwierdzające uzyskanie uznania Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-N/2-01 do naprawiania: kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-P/3-16 do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, stałych zbiorników ciśnieniowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-E/3-01 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-W/2-01 do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-M/1-00 do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych i kotłów wodnych