Działalność

Działalność
Poznaj wszystkie obszary naszej działalności

ENREM oferuje zaawansowane, skuteczne i zintegrowane rozwiązania oraz wysokiej jakości usługi. Naszym największym atutem jest kompleksowość realizacji usług, począwszy od diagnostyki przedremontowej wraz z oceną stanu technicznego elementów, poprzez przygotowanie i produkcję wymienianych oraz remontowanych podzespołów, ich obróbkę mechaniczną, wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych, do przygotowania obiektów do rozruchu, opracowania dokumentacji oraz zaleceń poremontowych. Uzupełniając kompleksowość usług serwisowych firma ENREM – Połaniec utworzyła wyspecjalizowane biuro technologiczne, którego głównym zadaniem jest wspieranie działów przygotowania produkcji i wykonawczych w realizacji usług z zachowaniem najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

ENREM – Połaniec to również stabilne finanse wypracowywane w oparciu o unikalne know-how, sprawdzony proces zarządzania projektami oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Istotną składową sukcesu firmy objawiającą się stałym wzrostem obrotów są także nawiązane przez nas trwałe, korzystne dla stron relacje biznesowe oraz współpraca z zaufanymi partnerami i podwykonawcami.

Usługi
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
 • remontów i modernizacji kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi kotłowni
 • remontów i modernizacji turbozespołów wraz z urządzeniami maszynowni
 • instalacji rurociągowych oraz instalacji przemysłowych
 • wykonawstwa części zamiennych kotłów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • prefabrykacji elementów rurociągów
 • specjalistycznych badań materiałowych oraz ekspertyz technicznych
Dodatkowo zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości, skuteczny i bezpieczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz bieżące utrzymanie ruchu i usuwanie awarii. Wysoką jakość usług zapewnia wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością spełniający wymogi aktualnych norm ISO 9001, PN-N-18001 oraz ISO 14001.
Kotły i urządzenia pomocnicze kotłowni
Dzięki swoim kompleksowym usługom, począwszy od diagnostyki, po remont, serwis, dostawę i montaż kotłów wszystkich typów (parowe, wodne, biomasowe) oraz urządzeń kotłowych, urządzeń pomocniczych i części zamiennych, jesteśmy w stanie zaoferować swoim klientom optymalne i zintegrowane rozwiązania w zakresie:
 • części ciśnieniowej – walczaki, ekrany, przegrzewacze
  pary pierwotnej, przegrzewacze pary wtórnej,
  podgrzewacze wody, rurociągi parowe
 • urządzeń pomocniczych – elektrofiltry, młyny węglowe, podajniki węgla, podgrzewacze powietrza, odżużlacze, palniki pyłowe, rozpałkowe, wentylatory: powietrza, spalin, młynowe, klapy odcinające i regulacyjne, podajniki węgla, elektrofiltry, armatura
 • instalacji pomocniczych – kanały powietrza i spalin, przewody mieszanki pyłowo-powietrznej, instalacje rozpałkowe, instalacje nawęglania, instalacje odpopielania i odsiarczania, instalacje do podawania biomasy, instalacje odżużlania, instalacje mazutowni, układy przygotowania wody
 • konstrukcji nośnych kotłów
Turbiny i urządzenia maszynowni
Oferujemy szeroki zakres napraw, remontów i usług serwisowych oraz montażowych dla turbin i urządzeń maszynowni. W obszarze maszynowni oferujemy remonty, serwis, modernizacje, montaż oraz diagnostykę turbin (parowych, wodnych i gazowych), armatury, wymienników, rurociągów, pomp, jak również prefabrykację rurociągów oraz części zamiennych remontowanych urządzeń i instalacji.
 • TURBINY: turbiny parowe, turbiny gazowe, generatory, układy chłodzenia, układy olejowe, układy kondensacyjne, układy próżniowe, układy regulacji
 • ARMATURA, RUROCIĄGI I WYMIENNIKI: armatura wysoko-, średnio-, niskoprężna łącznie z rewitalizacją korpusów, podgrzewacze wysoko – i niskoprężne, stacje redukcyjno-schładzające, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi
Instalacje rurociągowe i przemysłowe
Oferujemy swoim klientom kompleksowe usługi związane z prefabrykacją i montażem rurociągów i armatury. Prefabrykacja obejmuje wykonanie gotowych systemów rurociągów – spool’s, włącznie z czyszczeniem strumieniowo-ściernym, malowaniem i pakowaniem.
 • Realizujemy montaże rurociągów i armatury wodnej, parowej, olejowej, mediów agresywnych i innych. Posiadamy doświadczenie w realizacjach zleceń w kraju i za granicą. Prace wykonujemy zarówno na obiektach istniejących, jak również przy budowach nowych bloków energetycznych.
 • Posiadamy doświadczone brygady wysoko kwalifikowanych monterów i spawaczy z uprawnieniami UDT oraz TÜV do spawania metodami TIG, MAG, elektrodą otuloną. Specjalizujemy się w spawaniu stali węglowych i stopowych przeznaczonych między innymi do pracy w podwyższonych temperaturach oraz środowiskach agresywnych. Ściśle współpracujemy z naszym działem spawalnictwa i laboratorium badań niszczących i nie niszczących, dzięki czemu potrafimy spawać materiały wymagające opracowania skomplikowanych technologii spawalniczych.
Produkcja
Przez prawie 30 lat aktywności w branży energetycznej i przemysłowej nauczyliśmy się, że aby zachować wiodącą pozycję na nieustannie zmieniającym się rynku, niezbędne jest odpowiednie zaplecze produkcyjne. W marcu 2019 roku przenieśliśmy się do nowej, kompleksowo wyposażonej i nowoczesnej siedziby wybudowanej na powierzchni 2,4 hektara.
 • Biurowiec z zapleczem socjalnym – wydzielona strefa działu kontroli technicznej z laboratorium,narzędziownia z warsztatem elektryka, funkcjonalnie połączone z halą produkcyjną
 • Hala produkcyjna – dwie niezależne nawy o łącznej powierzchni 3000 m2, dwie suwnice 25/5T oraz dwie suwnice 2-3T, walcarka, giętarki, wypalarka plazmowa
 • Hala przygotowania powłok – komora śrutownicza o wymiarach 17 x 5 m, malarnia z centralami grzewczo-wentylacyjnymi o powierzchni 500 m2, wyposażona w suwnicę pomostową 8T
 • Magazyn budynek magazynowy o powierzchni 400 m2, zadaszona wiata na produkty stalowe o powierzchni użytkowej 1000 m2, wyposażona w suwnicę pomostową 10T, place magazynowo-odkładcze o powierzchni 2000 m2
Skorzystaj z naszych usług
Skontaktuj się z nami

Kontakt