Kariera

Kariera w Enrem
Rekrutacja i oferty pracy
Enrem-Połaniec Sp. z o.o.
Jesteśmy jedną z większych firm w województwie świętokrzyskim świadczących usługi remontowe dla energetyki i przemysłu. Realizację naszych zadań wspomaga Dział Przygotowania Produkcji i Remontów oraz Dział Kontroli Technicznej wraz z Laboratorium Badań Materiałowych. Obecnie zatrudniamy 260 pracowników – nasze Brygady Remontowe składają się z monterów urządzeń energetycznych oraz spawaczy.
Oferujemy
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowania
Miejsce pracy
praca na hali produkcyjnej przy siedzibie Spółki Zawada 7 oraz w delegacji służbowej na terenie całego kraju, delegacje do krajów UE (głównie Francja, Holandia)
Dodatkowo oferujemy
  • możliwość wyjazdu za granicę z gwarantowaną stawką minimalną państwa przyjmującego
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru, uprawniania spawalnicze, uprawniania do obsługi transportu bliskiego UDT i wiele innych
  • dodatkowe ubezpieczenie grupowe opłacane przez Pracodawcę
  • możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego
  • pomoc w oszczędzaniu na emeryturę: Pracownicze Plany Kapitałowe
  • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, dofinansowanie do wyjazdów dla dzieci pracowników, paczki mikołajkowe dla dzieci, zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  • wspomaganie kulturalno-sportowe : bilety do kina lub przedstawienia teatralne, karnety na basen
  • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej z bezprocentowej pożyczki
  • dla pracowników o określonym stażu pracy nagrody jubileuszowe
  • bezpłatne lekcje języka angielskiego
Interesuje Cię praca w Enrem?
Skontaktuj się z nami

Kontakt