Aktualne Oferty Pracy

Spawacz 111, 135/6 i 141

Spawacz
Oferta Pracy
Opis stanowiska:
Stanowisko: Spawacz 111, 135/6 i 141
Miejsce pracy: Zawada, 28-230 Połaniec

 

Obowiązki na stanowisku pracy
 • spawanie metodami 111, 135/6 i 141 rur i zaworów, elementów urządzeń, kanałów i konstrukcji,
 • dobór parametrów spawania na podstawie instrukcji spawalniczych,
 • przestrzeganie norm i wymogów jakościowych i bezpieczeństwa,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowania.
Dodatkowo oferujemy:
 • możliwość wyjazdu za granicę z gwarantowaną stawką minimalną państwa przyjmującego
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – m.in. zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, dozoru, uprawniania spawalnicze, uprawniania do obsługi transportu bliskiego UDT i wiele innych,
 • dodatkowe ubezpieczenie grupowe opłacane przez Pracodawcę,
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • pomoc w oszczędzaniu na emeryturę: Pracownicze Plany Kapitałowe,
 • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – m.in. talony świąteczne w formie pieniężnej, dofinansowanie do wyjazdów dla dzieci pracowników, paczki mikołajkowe dla dzieci, zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspomaganie kulturalno-sportowe : bilety do kina lub przedstawienia teatralne, karnety na basen,
 • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej z bezprocentowej pożyczki,
 • dla pracowników o określonym stażu pracy nagrody jubileuszowe,
Instrukcja Aplikacji
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Kandydaci mogą również przesłać swoje CV bezpośrednio na adres: rekrutacja@enrem.com.pl
 • Informujemy, że informację zwrotną otrzymają wszyscy kandydaci
 • CV musi zawierać następującą klauzulę – brak klauzuli uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa oferty:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ENREM-POŁANIEC Sp.z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 • W przypadku gdy Państwo wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych przez ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.”Brak tej klauzuli spowoduje że po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 • Zobacz Informacje Administratora danych osobowych Polityka Prywatności

Dodaj komentarz